Władze Spółdzielni

ZARZĄD:

  •   Grażyna Porada – Prezes Zarządu
  •  Remigiusz Pustkowski – Członek Zarządu

 

Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy Ustaw: o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Prawie Spółdzielczym oraz w oparciu o regulacje statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego.

Zarząd w sprawach członkowskich przyjmuje codziennie w budynku przy ul. Kościuszki 1G:

 

RADA NADZORCZA:

  1. Lwowski Jerzy                              – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Panicz Przemysław                    – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Fergin Izabella                             – Sekretarz Rady Nadzorczej         
  4. Sobczyński Maciej                      – Członek Komisji Rewizyjnej
  5. Lechel – Zakrzewska Maria     – Członek Komisji Rewizyjnej
  6. Ploch Hanna                                 –  Członek Rady Nadzorczej

 

Korespondencja z Radą Nadzorczą: radanadzorcza@smosiedle.pl