W dniu 19 marca 2021 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie skierował pismo do Burmistrza Gminy Brwinów Pana Arkadiusza Kosińskiego w sprawie zmian w sposobie odbioru odpadów budowlanych oraz problemów z miejscami parkingowymi wzdłuż ulic Tadeusza Kościuszki oraz Wspólnej. Treść pisma dostępna jest tutaj.

 


Odpowiedź na pismo, która wpłynęła w dniu 28 kwietnia 2021 r.