Szanowni Państwo,

przekazujemy nowe stawki opłat, które będą obowiązywały od dnia 1 lutego 2023 r. Zmieniliśmy zasady wyliczania niektórych stawek, a w kilku przypadkach rosnące koszty spowodowały konieczność ich wzrostu. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Dotychczas koszty administracji, które zostały ujęte do wyliczenia stawki eksploatacyjnej były pomniejszone o 43% całkowitych kosztów administracji  o tzw. narzut kosztów administracyjnych na gospodarkę cieplną. Były to koszty administracji (tj. m.in.: materiały biurowe, usługi, wynagrodzenia, podatki)  w takiej właśnie części przypisywane do gospodarki cieplnej.  Z tego względu 43% kosztów administracji było uwzględnione w stawce za centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi koszty te powinny być w stawce eksploatacji, stąd ulegnie ona podwyższeniu. Jednakże ta zmiana ma charakter księgowy i nie wpływa na ostateczną kwotę opłaty za lokal. (to znaczy nie będzie ta część rozliczana w stawce centralnego tylko pozostanie w stawce eksploatacyjnej).

Postanowiliśmy zlikwidować opłatę za ciepłą wodę użytkową (ccw) i zastąpić ją opłatą za podgrzanie wody oraz opłatą za wodę zimną. Ta zamiana pozwoli sprecyzować, która część opłaty za ciepłą wodę jest ustalana przez Spółdzielnię (podgrzanie wody), a która zależna od gminy (koszt samej wody). Ta zamiana ma również charakter księgowy i nie wpływa na ostateczną opłatę za lokal.

Niestety, z końcem 2022 r. kończy się nam umowa z gwarancją stałej ceny na zakup paliwa gazowego do kotłowni głównej. Dotychczas płaciliśmy 0,08677 zł za 1 kWh, natomiast od 1 stycznia 2023 r. będziemy mogli skorzystać z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla gospodarstw domowych, która dzięki ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 202) może być też stosowana m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych. Niestety, na ten moment wynosi ona 0,20407 zł za 1 kWh i jest wyższa o 0,1173 zł czyli o 135,18%. Aczkolwiek jest i tak znacznie niższa niż wynikająca z notowań na Towarowej Giełdzie Energii.

cena dotychczasowa za 1 kWh paliwa gazowego cena za 1 kWh paliwa gazowego wg. taryfy Prezesa URE dla gospodarstw domowych cena paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii w dniach 18.08-17.10.2022 za 1 kWh
BYŁO BĘDZIE STAWKI RYNKOWE
0,08677 zł 0,20407 zł 0,31846 zł – 1,48456 zł

Tym samym stawka 2,95 zł od m2 powierzchni lokalu jako zaliczka na gospodarkę cieplną (dla bloków 1-13) musi wzrosnąć, nawet mimo przeniesienia z niej do stawki eksploatacji innych składowych kosztów centralnego ogrzewania. Również stawka za podgrzanie wody będzie wyższa niż dotychczasowa. Ta podwyżka nie jest zależna od Spółdzielni. Wzrost kosztów paliwa gazowego o 135,18% (dla kotłowni głównej) musi odbić się w kwotach zaliczek.

Stawka zaliczki na centralne ogrzewanie za 1m2 powierzchni lokalu w poszczególnych latach:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,87 zł 3,20 zł 3,20 zł 3,20 zł 3,20 zł 2,95 zł 2,95 zł 4,79 zł

 

Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej (za poprzednie lata odjęto cenę wody zimnej):

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16,17 20,17 20,17 21,61 21,61 21,61 zł 21,61 zł 30,00 zł

 

Aby zoptymalizować zarządzanie gospodarką cieplną podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z firmą Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o., która zainstaluje urządzenia powiązane z systemem zarządzania energią cieplną, co przełoży się na mniejsze zużycie paliwa gazowego. Przykładowo wczesną jesienią albo późną wiosną gorąca woda będzie przesyłana do grzejników w wybranych godzinach, tak, aby zapewnić komfort cieplny, a nie ogrzewać np. tuż przed wzrostem temperatury na zewnątrz. Mamy nadzieję, że pozwoli to na brak dopłat za ogrzewanie za rok 2023 r., gdy będziemy go rozliczać w lutym 2024 r., a być może nawet na zwrot części kosztów.

Nie jest tajemnicą, że wzrost cen dotyka wszystkie produkty i usługi. Staraliśmy się dotychczas optymalizować koszty eksploatacji tak, aby nie podnosić stawek, a wręcz je obniżyć. Konkretnie sprawę ujmując stawka podstawowa eksploatacji w 2021 r. była taka sama jak w 2020 r., a na 2022 r. uległa obniżeniu o 11,51%. Niestety, rosnące koszty powodują, że nie tylko likwidacja narzutu kosztów administracyjnych na gospodarkę cieplną powoduje wzrost stawki eksploatacji, ale również inne koszty: materiałów eksploatacyjnych, pracy naszych pracowników oraz firm zewnętrznych.

Stawka podstawowa eksploatacji w poszczególnych latach

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,25 3,25 3,40 3,46 4,58 zł 4,43 zł 3,92 zł 5,34 zł

 

Jednocześnie informujemy, że nie wzrośnie stawka funduszu remontowego, która tak kształtowała się w poprzednich latach:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,80 zł 2,00 zł 1,80 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,30 zł 2,30 zł

 

Opłaty za wodę (zimną) i ścieki zmieniły się od 1 września 2022 r., a od września 2023 r. wzrosną o 0,03 zł netto, zgodnie z http://bpwik.pl/pub/cms/files/443/wa.rzt.70.17.2022_9_z_dn._17.08.2022_r..pdf. Przypominamy, że opłaty za dostarczenie zimnej wody, odbiór ścieków oraz za wywóz odpadów są ustalane przez Gminę Brwinów i Spółdzielnia nie ma na nie wpływu.

Przygotowując budżet na 2023 r. staraliśmy się każdy wydatek przemyśleć tak, aby podwyżki były jak najmniejsze. Niestety rosnące koszty powodują, że podwyżki są nieuniknione.