Przekazujemy informację Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – http://bpwik.pl/zawiadomienie_o_mozliwych_przerwach_w_dostawie_wody_oraz_obnizonym_cisnieniu_od_27102022_godzina_1900_do_28102022_godzina_1600_w_miejscowosci_brwinow_ul_sportowa_i_ulice_przylegle-2040.html, z której wynika, że w dniach: 27.10.2022 r od godziny 19:00 do dnia 28.10.2022 r. godzina 16:00 mogą występować przerwy w dostawie wody oraz obniżone ciśnienie sieci wodociągowej w miejscowości Brwinów: ul. Sportowa oraz ulice przyległe.

W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym
w Brwinowie przy ulicy Armii Krajowej nr 1.