Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie zwraca się z prośbą do Mieszkańców o podawanie do biura Spółdzielni stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody do dnia 30.12.2022 r. (piątek).

 

Telefon: 22 729 56 79, 22 729 57 77     SMS: 737 187 074,  737 187 092

e-mail: ksiegowosc@smosiedle.pl, administracja@smosiedle.pl

Kartkę ze stanami wodomierzy można również wrzucić do skrzynki na listy obok drzwi wejściowych   do biura Spółdzielni.

Przypominamy, że od dnia 01.05.2020 r. opłata za wywóz śmieci naliczana jest na podstawie zużycia wody (ciepła + zimna) w lokalu. W związku z powyższym, aby uniknąć nieprawidłowych naliczeń opłaty za wywóz śmieci, bardzo ważne jest regularne podawanie stanów wodomierzy.