Autor Przemysław Panicz

Propozycje zmian w regulaminach

W informacji o zwołaniu na dzień 25 kwietnia 2024 r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie zawarte są w porządku obrad punkty: 11. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia oraz podejmowania…

Autor Przemysław Panicz

Przerwa w dostawie wody we wtorek 9 kwietnia 2024

W związku z koniecznością wyczyszczenia filtra osiedlowej sieci wodnej w dniu 09.04.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 będzie przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody do lokali.

Autor Przemysław Panicz

Stany wodomierzy – prosimy o podawanie do 28 marca 2024 r.

W związku z kończącym się kwartałem prosimy o przekazywanie do biura Spółdzielni stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Zgodnie z informacjami na stronie smosiedle.pl/dla-interesantow/stany-wodomierzy/ można to uczynić w następujący sposób: wysłać e-mailem na adres: ksiegowosc@smosiedle.pl, wrzucić…

Autor Przemysław Panicz

Rozliczenie centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody w 2023 roku

Szanowni Państwo, na przełomie stycznia i lutego 2024 r. otrzymali Państwo Zawiadomienie o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2023 rok. Był to dla naszej Spółdzielni rok wielu obaw, ponieważ dla kotłowni głównej (bloki 1-13) 31 grudnia…

Autor Przemysław Panicz

Zmiana godzin pracy biura Spółdzielni

Informujemy, że od dnia 8 stycznia 2024 r. biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach: poniedziałek   8oo – 18oo wtorek             730 – 1530 czwartek         730 – 1530 piątek     …

Autor Przemysław Panicz

Nowe wyposażenie placu zabaw

Informujemy, że nasz osiedlowy plac zabaw został wyposażony w nowe sprzęty, które uatrakcyjnią zabawę najmłodszym mieszkańcom. Sprzęty są zgodne z normą PN-EN 1176.  

Autor Przemysław Panicz

Nieczynne biuro Spółdzielni – 2 stycznia 2024 r.

2 stycznia 2024 r. (wtorek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne W przypadku wystąpienia awarii prosimy dzwonić na numery alarmowe wywieszone na klatce schodowej

Autor Przemysław Panicz

Poszukiwany wykonawca przeglądów ppoż

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie poszukuje wykonawcy corocznego przeglądu ppoż. Zakres prac: przegląd/legalizacja  gaśnic – 20 szt przegląd/legalizacja koca gaśniczego – 2szt badanie wydajności oraz roczny przegląd hydrantów zewnętrznych – 4szt przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu…

Autor Przemysław Panicz

Boże Narodzenie 2023

Pracownicy, Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie życzą Państwu wiele radości, zadumy oraz rodzinnej atmosfery w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia

Autor Przemysław Panicz

Nowy harmonogram odbioru odpadów oraz inna lokalizacja PSZOK

Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy Brwinów https://brwinow.pl/aktualnosci/483-zmiany-w-gospodarowaniu-odpadami.html od stycznia 2024 r. zmienia się firma odbierająca odpady, harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy gminy Brwinów będą mogli oddawać odpady…

Autor Przemysław Panicz

Prośba o podawanie stanów wodomierzy do 29 grudnia 2023 r.

Prosimy o podawanie do biura Spółdzielni stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody do 29 grudnia 2023 r. (piątek). Informację można przekazać: telefonicznie: 22 729 56 79 22 729 57 77 e-mailem: ksiegowosc@smosiedle.pl administracja@smosiedle.pl SMS lub MMS: 737 187 074 737 187…

Autor Przemysław Panicz

Zamknięty plac zabaw

Do dnia 24 listopada 2023 r. plac zabaw na osiedlu jest zamknięty z przyczyn technicznych.

Autor Przemysław Panicz

Sezon grzewczy 2023/2024

Informujemy, że w dniu 9 października 2023 r. rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Późne rozpoczęcie w tym roku wynikało z dobrej pogody przez cały wrzesień i w pierwszych dniach października, co wpłynie na znaczną oszczędność w wydatkach…

Autor Przemysław Panicz

Zmiana stawek opłat od 1 stycznia 2024 r.

Pod koniec września otrzymali Państwo informacje o nowych stawkach opłat, skalkulowanych na podstawie kosztów przewidywanych w 2024 r. Jak zapewne Państwo zauważyli niewielkiej podwyżce uległa stawka eksploatacji, natomiast opłata za ogrzewanie i odpis na fundusz…

Autor Przemysław Panicz

Przeglądy gazowe oraz stanów wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” informuje, że w najbliższych dniach w godz. 17:00 – 21:00 pracownicy Spółdzielni sprawdzać będą szczelność instalacji gazowych w mieszkaniach oraz spisywać stan wodomierzy wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego zaworów odcinających i układu…