Autor Przemysław Panicz

Zamknięty plac zabaw

Do dnia 24 listopada 2023 r. plac zabaw na osiedlu jest zamknięty z przyczyn technicznych.

Autor Przemysław Panicz

Sezon grzewczy 2023/2024

Informujemy, że w dniu 9 października 2023 r. rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Późne rozpoczęcie w tym roku wynikało z dobrej pogody przez cały wrzesień i w pierwszych dniach października, co wpłynie na znaczną oszczędność w wydatkach…

Autor Przemysław Panicz

Przeglądy gazowe oraz stanów wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” informuje, że w najbliższych dniach w godz. 17:00 – 21:00 pracownicy Spółdzielni sprawdzać będą szczelność instalacji gazowych w mieszkaniach oraz spisywać stan wodomierzy wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego zaworów odcinających i układu…

Autor SM Osiedle

Rowerownia w wyremontowanej dawnej altanie śmietnikowej

Szanowni Mieszkańcy, pomieszczenie po zlikwidowanej altanie śmietnikowej zostało przekształcone w miejsce do przechowywania rowerów (11 miejsc). Osoby zainteresowane najmem takiego miejsca proszone są o złożenie podania do biura Spółdzielni. Podanie można złożyć osobiście w biurze…

Autor SM Osiedle

Prosimy o podawanie stanów wodomierzy do dnia 30.06.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie , ul. Kościuszki 1G, zwraca się z prośbą do Mieszkańców o podawanie do biura Spółdzielni stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody do dnia 30.06.2023 r. (piątek). Przypominamy, że od dnia…

Autor SM Osiedle

Nieczynne biuro Spółdzielni w dniu 7 kwietnia 2023 r.

W DNIU 07.04.2023 r. (PIĄTEK) BIURO SPÓŁDZIELNI BĘDZIE NIECZYNNE. w sytuacjach awaryjnych prosimy dzwonić na numery alarmowe wywieszone na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych

Autor SM Osiedle

Awaria w dostawie wody

Przekazujemy link do informacji Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o awarii w dostawie wody http://www.bpwik.pl/aktualnosci-2061.html

Autor SM Osiedle

Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie zwraca się z prośbą do Mieszkańców o podawanie do biura Spółdzielni stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody do dnia 30.12.2022 r. (piątek).   Telefon: 22 729 56 79, 22 729…

Autor SM Osiedle

Wyższe opłaty za odbiór odpadów

  Informacje przekazywane przez pracowników firmy odbierającej odpady, jak również nasze obserwacje wykazują, że najprawdopodobniej opłaty za odbiór odpadów od naszych mieszkańców zostaną potrojone, tj. zamiast 11 zł na 1 m3 pobranej wody opłata wzrośnie…

Autor SM Osiedle

Zakończenie prac remontowych na ul. Tadeusza Kościuszki

Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy Brwinów zasadnicze prace remontowe na ulicy Tadeusza Kościuszki zostały zakończone oraz została wprowadzona docelowa organizacja ruchu, zbliżona do tej sprzed remontu. Od wysokości bloku 4 jest to droga jednokierunkowa…

Autor SM Osiedle

Informacja o opłatach od 1 lutego 2023 r.

Szanowni Państwo, przekazujemy nowe stawki opłat, które będą obowiązywały od dnia 1 lutego 2023 r. Zmieniliśmy zasady wyliczania niektórych stawek, a w kilku przypadkach rosnące koszty spowodowały konieczność ich wzrostu. Dlatego prosimy o zapoznanie się…

Autor SM Osiedle

Obniżone ciśnienie wody

Przekazujemy informację Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – http://bpwik.pl/zawiadomienie_o_mozliwych_przerwach_w_dostawie_wody_oraz_obnizonym_cisnieniu_od_27102022_godzina_1900_do_28102022_godzina_1600_w_miejscowosci_brwinow_ul_sportowa_i_ulice_przylegle-2040.html, z której wynika, że w dniach: 27.10.2022 r od godziny 19:00 do dnia 28.10.2022 r. godzina 16:00 mogą występować przerwy w dostawie wody oraz obniżone ciśnienie…

Autor SM Osiedle

2 listopada 2022 r. – zamknięcie ul. Kościuszki

Otrzymaliśmy informację z Urzędu Gminy Brwinów, że na dzień 2 listopada 2022 r. (środa) wykonawca prac remontowych na ul. Tadeusza Kościuszki planuje położyć warstwę wiążącą na drugim etapie (od Urzędu Gminy do skrzyżowania z ul.…