Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie jest „pośrednikiem” pomiędzy mieszkańcami budynków administrowanych przez Spółdzielnię, a Gminą Brwinów, która zawiera umowę z firmą zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie nie może samodzielnie wybrać firmy odbierającej odpady komunalne! Tak samo Spółdzielnia nie decyduje o wysokości opłat oraz sposobie ich naliczania. Takie decyzje podejmowane są na szczeblu gminy.

 

Na podstawie Uchwały Nr XIX.205.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 lutego 2020 r. mieszkańcy budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle” w Brwinowie wnoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 11,00 zł za 1m3 pobranej wody, z zastrzeżeniem, że gdyby kontrola firmy odbierającej odpady lub Urzędu Gminy wykazała, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny, to podwyższona opłata wyniesie 33,00 zł za 1m3 pobranej wody.

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych, bądź konieczności ich osobistego dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) regulują dokumenty, które znajdują się na stronie internetowej https://bip.brwinow.pl/m,3624,sposob-i-zasady-odbioru-odpadow-komunalnych.html

 

Harmonogram odbioru odpadów z naszego osiedla:

Od 1 stycznia 2024 r. odpady komunalne będzie odbierała firma PRE-ZERO.

 

 

Nie wiesz jak segregować odpady? Co do jakiego pojemnika? Kliknij tu i wpisz co chcesz wyrzucić, a otrzymasz podpowiedź.

 

Zapoznaj się również z grafiką poniżej (źródło: Urząd Gminy Brwinów)

 

 

Informacje o Punktcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Brwinów znajdują się na stronie internetowej https://bip.brwinow.pl/m,3602,pszok.html, z której można pobrać

  • Regulamin PSZOK
  • Oświadczenie celem otrzymania zaświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Brwinów i niezaleganiu z opłatami za wywóz odpadów komunalnych.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy gminy Brwinów będą mogli oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. S. Bryły 6 w Pruszkowie.

 

Więcej informacji o zmianach wprowadzonych od  stycznia 2021 r. znajduje się w piśmie I Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów Pana Sławomira Walendowskiego, które znajduje się we wpisie

Dlaczego gruz należy odwozić samodzielnie do PSZOKu?

 

Informacje o zasadach segregacji odpadów

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brwinów