Wskazania wodomierzy należy przekazywać do księgowości spółdzielni na koniec każdego kwartału:

  1. do 31 marca
  2. do 30 czerwca
  3. do 30 września
  4. do 31 grudnia

Informację o stanie wodomierzy można wysłać e-mailem na adres: ksiegowosc@smosiedle.pl, wrzucić kartkę ze wskazaniami i oznaczeniem lokalu do skrzynki przy wejściu do biura Spółdzielni, bądź podać telefonicznie: 22 729 56 79, 22 729 57 77.