Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” powstała w 1960 r.