ZARZĄD:

  •   Przemysław Panicz – Prezes Zarządu
  •  Jerzy Lwowski – Członek Zarządu

 

Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy Ustaw: o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Prawie Spółdzielczym oraz w oparciu o regulacje statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego.

Zarząd  przyjmuje interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. Tadeusza Kościuszki 1G w Brwinowie po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę (e-mail: zarzad@smosiedle.pl; tel. 22 729 57 77 lub 22 729 56 79). Istnieje możliwość umówienia się na dowolny dzień, szczególnie na godziny popołudniowe oraz wieczorne. Ponadto Zarząd jest dostępny w biurze spółdzielni w poniedziałki od godziny 17:00.

Korespondencja z Zarządem: zarzad@smosiedle.pl

 

RADA NADZORCZA:

Sobczyński Maciej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Głowacki Łukasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej

Kotarski Krzysztof – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Harowicz Łukasz – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Zawada Rafał – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 

Korespondencja z Radą Nadzorczą: radanadzorcza@smosiedle.pl