Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Sobczyński Maciej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Głowacki Łukasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej

Kotarski Krzysztof – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Harowicz Łukasz – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Zawada Rafał – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 

Korespondencja z Radą Nadzorczą: radanadzorcza@smosiedle.pl