Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy Ustaw: o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Prawie Spółdzielczym oraz w oparciu o regulacje statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego.

 

OD 7 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE” W BRWINOWIE TWORZĄ:

Przemysław Panicz – Prezes Zarządu

Jerzy Lwowski – Członek Zarządu

 

Zarząd  przyjmuje interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. Tadeusza Kościuszki 1G w Brwinowie po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę (e-mail: zarzad@smosiedle.pl; tel. 22 729 57 77 lub 22 729 56 79). Istnieje możliwość umówienia się na dowolny dzień, szczególnie na godziny popołudniowe oraz wieczorne. Ponadto Zarząd jest dostępny w biurze spółdzielni w poniedziałki od godziny 17:00.

Korespondencja z Zarządem: zarzad@smosiedle.pl