Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” powstała w 1960 r. Tereny zarządzane przez Spółdzielnię zajmują 2,7 ha powierzchni stanowiące własność.

W eksploatacji „Osiedla” istnieje 15 budynków wielorodzinnych 2, 3 i 4 piętrowych z 403 lokalami mieszkalnymi o całkowitej powierzchni użytkowej 17.837,07 m2 , 6 garażami wbudowanymi, 11 garażami wolnostojącymi, przechowalnią dla 9 samochodów osobowych, 16 miejscami postojowymi na parkingu samochodowym oraz lokalem biurowym o 123 m2p.u. Wszystkie budynki są ocieplone.

Do 13 budynków dostawa energii cieplnej oraz  ciepłej wody użytkowej pochodzi z własnej kotłowni gazowej wysokotemperaturowej, 2 pozostałe budynki posiadają kotłownie lokalne. Ponad połowa lokali mieszkalnych i garaży posiada status wyodrębnionej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie. Pozostałe lokale posiadają status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W zasobach Spółdzielni wszystkie budynki mają podobny styl architektoniczny.

Plac zabaw dla dzieci jest dobrze wyposażony i ogrodzony. Każdy z budynków otoczony jest zadbaną zielenią, a usytuowanie ich jest z dala od miejskiego zgiełku, ale z dogodną komunikacją. Spółdzielnia „Osiedle” stanowi dla jej mieszkańców przyjazne miejsce zamieszkania i wypoczynku. Spółdzielnia zarządza własnymi zasobami, dbając o racjonalną gospodarkę oraz utrzymanie kosztów eksploatacji na optymalnym poziomie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie

ul. Tadeusza Kościuszki 1G

05-840 Brwinów,
NIP: 5340001260,

REGON: 000492167

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000122723

 

Numery telefonów do biura Spółdzielni

  • 22 729 56 79
  • 22 729 57 77

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować pod te adresy:

* sprawy związane z czynszami i rozliczeniami:
ksiegowosc@smosiedle.pl  

* sprawy administracyjne:
administracja@smosiedle.pl

* korespondencja z Zarządem Spółdzielni:

zarzad@smosiedle.pl

* korespondencja z Radą Nadzorczą:

 radanadzorcza@smosiedle.pl