Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni. Stanowią je wszyscy członkowie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Zgodnie z art. 39. § 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Co 3 lata Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą Spółdzielni.

 

Najbliższe Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie zaplanowane jest na przełomie kwietnia i maja 2025 r.

 

Poprzednie Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie odbyły się w dniach:

 • 25 kwietnia 2024 r.
 • 17 maja 2023 r.
 • 8 czerwca 2022 r.
 • 2 września 2021 r.
 • 2 września 2020 r.
 • 22 maja 2019 r.
 • 23 maja 2018 r.
 • 7 czerwca 2017 r.
 • 11 maja 2016 r.
 • 28 maja 2015 r.
 • 27 maja 2014 r.
 • 5 czerwca 2013 r.