KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” z siedzibą w Brwinowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1G, 05-840 Brwinów.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” można się skontaktować pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 1G, 05-840 Brwinów, pod nr telefonu 602 216 579 lub drogą mailową: iod@smosiedle.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji przypadków udostępnienia danych zawartych w dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle” w Brwinowie na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako RODO, GDPR.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wpisu do rejestru przypadków udostępnienia danych zawartych w dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle” w Brwinowie .
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Pani/Pana dane osobowe zostaną pobrane z wniosku o udostępnienie danych zawartych w dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle” w Brwinowie.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.