Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie

ul. Tadeusza Kościuszki 1G

05-840 Brwinów

 

NIP: 5340001260

REGON: 000492167

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000122723

 

KONTAKT Z BIUREM SPÓŁDZIELNI

telefonicznie

  • 22 729 56 79
  • 22 729 57 77
  • 737 187 092
  • 737 187 074

Wszelką korespondencję prosimy kierować pod te adresy:

* sprawy związane z czynszami i rozliczeniami: ksiegowosc@smosiedle.pl  

* sprawy administracyjne: administracja@smosiedle.pl

* korespondencja z Zarządem Spółdzielni: zarzad@smosiedle.pl

* korespondencja z Radą Nadzorczą: radanadzorcza@smosiedle.pl