Godziny pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle”

poniedziałek   8oo – 18oo

wtorek             730 – 1530

środa              dzień bez przyjęć interesantów

czwartek         730 – 1530

piątek              730 – 1330

 

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie

ul. Tadeusza Kościuszki 1G,

05-840 Brwinów

 

Numery telefonów:

22 729 56 79
22 729 57 77

 

 

Adresy e-mai:

sprawy administracyjne – administracja@smosiedle.pl

sprawy związane z czynszami i rozliczeniami – ksiegowosc@smosiedle.pl

kontakt z zarządem – zarzad@smosiedle.pl

 

NIP: 534 000 12 60

Regon: 000492167

KRS: 0000122723