W dniu 1 kwietnia 2021 r. do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie”, za pośrednictwem operatora pocztowego dotarło kolejne pismo (zatytułowane wniosek formalny) od mieszkańca twierdzącego, że mieszka ponad 20 lat na naszym osiedlu. Ciekawe, że osoba ta wybrała drogę anonimowego pisma, ponadto opłacając usługę pocztową (mogła samodzielnie wrzucić pismo do skrzynki przy wejściu do biura Spółdzielni), zamiast napisać e-mail na skrzynkę Zarządu i Rady Nadzorczej. Albo zwyczajnie się podpisać.

Mieszkaniec nie przedstawia zarzutów co do obsługi mieszkańców w biurze spółdzielni, wykonywanych prac, ale skupia się personalnie na pracownikach Spółdzielni i rzekomych „układach”, które wśród nich panują. Niezwykle ciekawe, że autor pisma insynuuje pewne informacje bez ich dokładnej weryfikacji. Zarząd regularnie, nie tylko podczas posiedzeń rady nadzorczej, ale również w cotygodniowej korespondencji raportuje radzie nadzorczej o podejmowanych działaniach, przebiegu prac remontowych. Rada nadzorcza to osoby wybrane przez mieszkańców, fakt, że około 8% członków spółdzielni, którzy uczestniczą w walnych zgromadzeniach (frekwencja w naszej spółdzielni nie jest niższa, a wręcz wyższa niż w innych spółdzielniach). Nie są to osoby wskazywane przez zarząd spółdzielni, relacja jest wręcz odwrotna – poniżej przedstawiam hierarchię:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
  4. Pracownicy, firmy współpracujące

Zasady organizowania walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej, stałe punkty, sposoby przeprowadzania głosowań są określone przez przepisy prawa, z którymi można zapoznać się m.in. tu. Ponadto w obradach walnego zgromadzenia w ostatnich latach uczestniczył radca prawny, który w przypadku wątpliwości udzielał interpretacji prawnej. Faktem też jest, że niewiele osób kandyduje do rady nadzorczej, bywało, że z trudem znalazło się 7 kandydatów, a trzeba jeszcze choć 2-3 znaleźć, aby było spośród kogo wybierać ( na 7 miejsc w radzie nadzorczej). Dobrze, gdyby autor pisma zdecydował się kandydować w najbliższych wyborach do rady nadzorczej – to nie jest wywyższanie się itp, a poczucie obowiązku i chęć zrobienia czegoś dobrego dla mieszkańców, gdy ktoś sam zgłasza swoją kandydaturę.

Odnośnie okoliczności zmian personalnych w zarządzie spółdzielni trzeba by zapytać poprzednich członków zarządu jakie były ich motywacje i okoliczności rezygnacji z pełnionych funkcji. Być może osoby te chciały odpocząć po latach pracy, na zasłużonej emeryturze? Być może dostrzegły, że warto wsłuchać się w głos mieszkańców (który odkąd mieszkam słyszę), aby zarówno radę nadzorczą, jak i zarząd „odmłodzić”, wdrożyć nowe rozwiązania i pomysły.

W każdym razie zarówno zarząd, jak również rada nadzorcza Spółdzielni pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy spółdzielni należycie wykonują swoje zadania, co jest przez Zarząd weryfikowane.

Prosimy, aby wszelkie zastrzeżenia do pracy spółdzielni kierować oficjalnie, a nie anonimowo. W tym miejscu dziękujemy tym wszystkim, którzy zgłaszają na bieżąco swoje sugestie. Żadna nie pozostaje wyrzucona do przysłowiowego kosza.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Panicz

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie