W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 148/21 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Bogdanie Lisowy s. Romana Lisowyj i Janiny z d. Kowalczyk, zmarłym w dniu 4 września 2020 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Brwinowie przy ul. Wspólnej 3 m 13 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku