Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie zwraca się z prośbą do Mieszkańców o podawanie do biura Spółdzielni stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody do dnia 25.06.2021 r. (piątek).

Przypominamy, że od dnia 01.05.2020 r. opłata za wywóz śmieci naliczana jest na podstawie zużycia wody (ciepła + zimna) w lokalu. W związku z powyższym, aby uniknąć nieprawidłowych naliczeń opłaty za wywóz śmieci, bardzo ważne jest regularne podawanie stanów wodomierzy.

Telefon: 22 729 56 79, 22 729 57  77     SMS: 737 187 074, 737 187 092

E-mail: ksiegowosc@smosiedle.pl, administracja@smosiedle.pl

Kartkę ze stanami wodomierzy można również wrzucić do skrzynki na listy obok drzwi wejściowych   do biura Spółdzielni.