Co jakiś czas do biura spółdzielni wpływają zapytania o tematy inwestycyjne, w tym dobudowania balkonów w blokach: 7, 9, 11, 12 oraz 13. Zarząd chętnie wsłuchuje się w pomysły mieszkańców i stara się z pomocą pracowników Spółdzielni realizować od ręki pomysły nisko kosztowe. Natomiast pomysły wymagające większych nakładów finansowych, które będą miały też daleko idące konsekwencje Zarząd analizuje tak, aby ewentualna realizacja była jak najbardziej optymalna.

 

Temat powraca

W naszej Spółdzielni około 10 lat temu odbywały się spotkania potencjalnie zainteresowanych balkonami. Niestety, po przedstawieniu ofert i kosztorysów pozostało niewielu chętnych, przez co pomysł upadł. Wiedząc, że są chętni chcemy powrócić do tematu, dlatego prosimy o zgłaszanie się właścicieli lokali z bloków: 7, 9, 11, 12 oraz 13, którzy chcieliby mieć balkony. Podstawą do realizacji pomysłów jest zebranie w danym bloku chętnych. W ocenie Zarządu Spółdzielni minimum połowa lokali musi być chętna, optymalnie około 80%. Jeżeli chętnych będzie mniej, to oznacza, że mniejszość chcąca zainwestować w dobudowanie balkonów będzie zmuszać większość niezainteresowaną do wyższych opłat za lokale przez kilka lat.

 

Jaki byłby koszt dobudowania balkonów?

Według wstępnej oferty z grudnia 2021 r. jeden balkon kosztowałby około 25 000 zł. Oznacza to, że chętni musieliby albo jednorazowo wpłacić taką kwotę albo Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni musiałoby wyrazić zgodę na zaciągniecie kredytu przez Spółdzielnię, dla 60 lokali (blok 11 albo blok 12) byłby to koszt około 1 500 000. Zaś mieszkańcy spłacaliby balkony w opłatach za lokal (a Spółdzielnia kredyt). Pomijając koszty kredytu, a bazując na cenie 25 000 zł za balkon przez 5 lat (60 miesięcy) trzeba by płacić dodatkowo około 420 zł więcej opłaty za lokal. Przy 10 latach spłacania (120 miesięcy) będzie to kwota około 210 zł. Nie są to małe kwoty, w przypadku rozłożenia spłaty balkonu na 5 lat i mniejszych mieszkań byłoby to dosłownie podwojenie opłat za lokal. Zarząd jest świadomy, że nie wszystkich będzie stać na taką inwestycję.

 

Jak dobudować balkony? Czy można indywidualnie?

Proponujemy aby przed blokami zostały zbudowane konstrukcje, na których będą zbudowane balkony. Jest to po pierwsze pewniejsze i bezpieczniejsze (nie wiemy czy można „wstawić balkon” w konstrukcję naszych budynków. Ponadto balkony na konstrukcji będą większe. Jeżeli chodzi o indywidualne wstawianie balkonów, to bierzemy po uwagę zarówno bezpieczeństwo jak również estetykę – trochę dziwnie będzie wyglądał blok, w którym w różnych miejscach będą np. 3 balkony. Dlatego realnie powinny być przy wszystkich lokalach.

 

Nieaktualne zdjęcie z Google Google Street View – przed dobudowaniem balkonów, a poniżej zdjęcia z balkonami. Miasto w województwie zachodniopomorskim.