Informujemy, że w altanach śmietnikowych znajdują się już pojemniki na wszystkie frakcje odpadów:

czarny – odpady zmieszane

żółty – metale i tworzywa sztuczne

zielony – szkło

niebieski – papier

brązowy – bioodpady

Prosimy o wrzucanie odpadów do właściwych pojemników, ponieważ brak segregacji wiąże się z trzykrotnym podniesieniem opłat!