Przypominamy, że obowiązkiem każdego jest segregowanie odpadów. Niestosowanie się do zasad segregacji będzie skutkowało potrojeniem opłaty za odbiór odpadów!

Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie.

 

Poniżej zasady segregacji odpadów. Kolor pojemnika wskazuje na jakie odpady jest przeznaczony:

czarny – odpady zmieszane

żółty – metale i tworzywa sztuczne

zielony – szkło

niebieski – papier

brązowy – bioodpady