W dniu 21 lipca 2022 r. została oddana do użytku nowa altana śmietnikowa. Znajduje się przy dotychczasowej małej altanie (która niebawem zostanie rozebrana), na przeciwko bloku nr 11.

Ogromna wdzięczność należy się pracownikom spółdzielni, którzy ją wykonali, przez co wykorzystana została dostępna przestrzeń oraz koszty były zdecydowanie niższe niż gdyby zakupić gotową altanę (którą trzeba by gdzieś postawić i wkomponować w otoczenie) lub do wybudowania zatrudnić firmę zewnętrzną.

Klucz pozostaje bez zmian. Pamiętajmy, że w altanie są pojemniki i śmieci wrzucamy do pojemników, a nie na podłogę i przy pojemnikach. Ponadto obowiązkowo segregujmy odpady! To nie tylko dbanie o przyrodę i zapewnienie surowców wtórnych, tylko również niższe opłaty za wywóz odpadów (niesegregowanie, bądź niewłaściwe segregowanie skutkować będzie potrojeniem opłat). Już same kolory pojemników sugerują do czego są przeznaczone, ponadto są opisane.