Szanowni Państwo,

zgodnie z § 2 pkt. 20) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92) sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Zapis ten nie mówi jednak ani o terminie jego rozpoczęcia, ani zakończenia. Natomiast zgodnie z § 134 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń zgodnie tabelą zamieszczoną w tym ustępie, tj. +20 stopni Celsjusza dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej. Jako przykłady pomieszczeń wskazane są: pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń.

Zdajemy sobie sprawę, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy chłodne poranki, aczkolwiek w ciągu dnia temperatura zdecydowanie wzrastała. Natomiast weekend 10-11 września 2022 r. był deszczowy i chłodny. Jednakże zgodnie z prognozą pogody dla Brwinowa w najbliższych dniach temperatura wzrośnie, w nocy nie powinna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.

Kotły zarówno w kotłowni głównej, jak również w kotłowniach bloków 21 i 22 są włączone cały rok, wszak ogrzewają wodę, którą mamy w kranach. Jednakże w momencie włączenia centralnego ogrzewania na węzłach potrzeba więcej paliwa gazowego do ogrzania wody, która krąży między kotłownią, a budynkami (a ta woda ogrzewa za pośrednictwem wymienników wodę, którą mamy następie jako ciepłą w kranach oraz wodę, która krąży w budynku w sieci centralnego ogrzewania. Tym samym rosną koszty, które Spółdzielnia ponosi, a w konsekwencji wyższe opłaty ponoszą mieszkańcy. Dzięki skalkulowaniu kosztów rocznych ogrzewania i podzieleniu ich na 12 miesięcy opłata jest stałą przez cały rok, dzięki czemu mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych kosztów zimą (np. podwójnej opłaty za lokal). Po zakończeniu roku kalendarzowego bilansowane są realnie poniesione koszty ogrzewania oraz wpływy z zaliczek i powstaje konieczność dopłaty, bądź nadpłata, która przechodzi na poczet bieżących opłat.

Dotychczasową praktyką było rozpoczęcie sezonu grzewczego w naszej Spółdzielni po 20 września i tak też wstępnie planujemy w bieżącym roku, przyglądając się jednocześnie pogodzie, głównie temperaturom na zewnątrz. Mamy też na uwadze powszechną niepewność nadchodzącego sezonu grzewczego, wynikającą z ryzyka niedostępności paliwa gazowego oraz jego ceny (obecna rynkowa cena paliwa gazowego jest 10-krotnie wyższa niż ta, którą płacimy w związku z umową z gwarancją stałej ceny, która niestety kończy się z końcem roku. Celem Spółdzielni jest zarówno zapewnienie optymalnej temperatury w lokalach, jak również dbanie o finanse, tak aby koszty ogrzewania nie wzrosły do poziomu, którego mieszkańcy nie będą w stanie finansować. Stąd zważywszy na wzrost temperatury w najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie sezonu grzewczego po 20 września 2022 r., o ile prognozy pogody będą przewidywały 3 noce pod rząd, gdy temperatura spadnie poniżej 9 stopni Celsjusza.