W dniu 12 października 2022 r. uzyskaliśmy z Urzędu Gminy Brwinów informację, że w dniach 13-14 października 2022 r. ze względu na prace remontowe na ul. Tadeusza Kościuszki wjazd na parking zlokalizowany między nową kotłownią i blokiem 7 (Kościuszki 1F) będzie niemożliwy. Jest to parking pomiędzy terenem kotłowni, a blokami 11 (Pszczelińska 10) oraz 12 (Pszczelińska 8).