Pod koniec września otrzymali Państwo informacje o nowych stawkach opłat, skalkulowanych na podstawie kosztów przewidywanych w 2024 r. Jak zapewne Państwo zauważyli niewielkiej podwyżce uległa stawka eksploatacji, natomiast opłata za ogrzewanie i odpis na fundusz remontowy pozostaną na tym samym poziomie, co w 2023 r. Opłaty komunalne (woda, ścieki, śmieci) są ustalane przez Gminę Brwinów i Spółdzielnia nie ma wpływu na ich wysokość.

Więcej o opłatach – https://smosiedle.pl/dla-interesantow/z-czego-sklada-sie-oplata-czynszowa/