Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy Brwinów https://brwinow.pl/aktualnosci/483-zmiany-w-gospodarowaniu-odpadami.html od stycznia 2024 r. zmienia się firma odbierająca odpady, harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy gminy Brwinów będą mogli oddawać odpady do PSZOK znajdującego się przy ul. S. Bryły 6 w Pruszkowie.