Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie poszukuje wykonawcy corocznego przeglądu ppoż. Zakres prac:

 • przegląd/legalizacja  gaśnic – 20 szt
 • przegląd/legalizacja koca gaśniczego – 2szt
 • badanie wydajności oraz roczny przegląd hydrantów zewnętrznych – 4szt
 • przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu – 25szt
 • badanie i konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 13 budynków ( 25 klatek)
 • przegląd budynków pod względem ochrony ppoż:
  • 15 budynków wielorodzinnych,
  • 1 budynek biura,
  • 2 budynki techniczne

Oferty prosimy przesłać do 12 stycznia 2024 r. na adresy e-mail:

 • administracja@smosiedle.pl
 • zarzad@smosiedle.pl

lub listownie, bądź składając osobiście w biurze Spółdzielni

ul. Tadeusza Kościuszki 1G

05-840 Brwinów