Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie poszukuje wykonawcy remontu 55 balkonów znajdujących się w blokach mieszkalnych w Brwinowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki (1E, 1D, 1C).

Zakres prac do wykonania:

  • wymiana barierek
  • hydroizolacja płyty balkonowej i opierzenia
  • wymiana nawierzchni

Balkony mają wymiary około 3m x 1m.

 

Oferty prosimy przesłać do 31 marca 2024 r. na adresy e-mail:

  • administracja@smosiedle.pl
  • zarzad@smosiedle.pl

lub listownie, bądź składając osobiście w biurze Spółdzielni

ul. Tadeusza Kościuszki 1G

05-840 Brwinów