Autor SM Osiedle

Dodatkowe miejsca postojowe

Zarząd Spółdzielni, wsłuchując się w uwagi mieszkańców o braku miejsc parkingowych na osiedlu i wokół niego chciałby wygospodarować dodatkowe miejsca postojowe. Miejsca byłyby wynajmowane za opłatą, podobnie jak na istniejącym parkingu 16-miejscowym przy starej kotłowni,…

Autor SM Osiedle

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wspólnej

Zgodnie z informacją podaną w piśmie II Zastępcy burmistrza Gminy Brwinów z dnia 19 kwietnia 2021 r. na ul. Wspólnej zmieniono organizację ruchu, co oznacza, że przy blokach 21 i 22 można parkować pojazdy.  …

Autor SM Osiedle

Parkowanie na ul. Kościuszki

Informujemy, że Gmina Brwinów, zgodnie z przesłanymi deklaracjami usunęła znak B-36 (zakaz zatrzymywania się) ze ślepego docinka ulicy Tadeusza Kościuszki. Tym samym pojazdy można pozostawiać po obu stronach ulicy. Czekamy na usunięcie znaku B-35 (zakaz…