Nasza Spółdzielnia wykorzystuje posiadane zasoby i powierzchnie. Dlatego dotychczas mieszkańcy mogli przynosić odpady budowlane (tzw. gruz) wytworzone podczas remontu w wyznaczone miejsce na terenie starej kotłowni. Gdy zebrało się więcej gruzu pracownicy Spółdzielni wysyłali do Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Brwinów prośbę o podstawienie kontenera na gruz. Pracownicy ładowali gruz na kontener, a firma współpracująca z Gminą Brwinów wywoziła gruz.

Niestety, kierując prośbę o podstawienie kontenera na odpady remontowo-budowlane w pierwszych dniach lutego 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź: „Na gruz trzeba złożyć oświadczenie na Grodziskiej 12 lub przez Internet”. Dopytując się o szczegóły okazało się, że zgodnie z Uchwałą NR XXVIII.303.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniły się zasady odbioru gruzu i każdy mieszkaniec musi sam oddać swój gruz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Gminy Brwinów, że jest mieszkańcem gminy i nie zalega z opłatami za wywóz odpadów komunalnych. Takie rozwiązanie jest niekorzystne dla mieszkańców naszego osiedla, dlatego Prezes Zarządu Spółdzielni wystosował e-mail do Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Brwinów o treści:

 

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w imieniu około 1000 mieszkańców Gminy Brwinów, zamieszkałych w centrum miasta przy ulicach: Tadeusza Kościuszki, Pszczelińskiej, Józefa Kraszewskiego oraz Wspólnej, tj. mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (potocznie bloków) administrowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle” w Brwinowie.

Po zapoznaniu się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Brwinów stwierdzam, że nie uwzględnia on mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Nasi mieszkańcy dokonują remontów swoich lokali, jak również remontów dokonuje Spółdzielnia (np. klatek schodowych) i w wyniku tych prac powstaje gruz. Podobnie zdarza się, że mieszkańcy mają odpady gabarytowe. Natomiast pracownicy Spółdzielni porządkując teren administrowany przez Spółdzielnię generują tzw. odpady zielone. Dotychczasowa praktyka była taka, że nasi mieszkańcy przynosili tego typu odpady w wyznaczone miejsce na terenie Spółdzielni, w które to miejsce firma współpracująca z Gminą Brwinów podstawiała kontener. Pracownik Spółdzielni zgłaszał e-mailem potrzebę podstawienia kontenera, jak również zabrania wypełnionego kontenera. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich: mieszkańców, ponieważ nie muszą umawiać się z Gminą na odbiór gruzu/gabarytów, Gminy Brwinów, ponieważ ma jednego interesanta, zamiast naprawdę wielu chcących umówić się na odbiór / otrzymać zaświadczenie), Spółdzielni, ponieważ realizuje swoją misję wynikającą ze statutu. Podobnie z tzw. odpadami zielonymi – zamiast 2 worków i zbierania ich firma współpracująca z Gminą Brwinów podstawia kontener, który po zapełnieniu firma zabiera.

Analiza zapisów Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Brwinów wskazuje, że każdy z naszych mieszkańców musi indywidualnie złożyć oświadczenie oraz oddać odpady gabarytowe i gruz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nadarzynie. Tylko jak mają tego dokonać np. osoby starsze, które stanowią znaczną część naszych mieszkańców?

W związku z powyższym rozumiem, że poniższa korespondencja naszego pracownika z pracownikiem Urzędu Gminy Brwinów wynikała z niezrozumienia przez Państwa, że nasz pracownik pisze nie w imieniu własnym, a spółdzielni mieszkaniowej gospodarującej 404 lokalami (około 1000 mieszkańców) i zasady odbioru odpadów gabarytowych oraz gruzu nie ulegają dla nas zmianie. Jeżeli jednak nasza współpraca wymaga korekty proszę o kontakt celem jej omówienia.

 

W odpowiedzi wpłynęło pismo podpisane przez I Zastępcę Burmistrza Gminy Brwinów Pana Sławomira Walendowskiego. Treść pisma znajduje się pod linkiem ZGK.3135.5.11.2021. Wprowadzone zmiany nie są korzystne dla naszych mieszkańców, aczkolwiek nie wynikają ze złej woli zarządu oraz pracowników Spółdzielni. Na naszej stronie internetowej opisaliśmy szczegóły jak należy postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz wskazaliśmy dokumenty Urzędu Gminy Brwinów stanowiące podstawę danych zasad. Informacje te znajdują się na podstronie

Odpady komunalne

.W dniu 8 marca 2021r. do Spółdzielni wpłynęło pismo uzupełniające z informacjami o bioodpadach oraz kiedy pojemniki w altanach śmietnikowych będą w kolorach dostosowanych do segregacji odpadów. Treść pisma podpisanego przez I Zastępcę Burmistrza Gminy Brwinów Pana Sławomira Walendowskiego. Treść pisma znajduje się pod linkiem ZGK.3135.5.11.2021.AL.