Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR XXVIII.303.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na teren kotłowni nie wolno przynosić odpadów budowlanych (gruzu) i opon!

Tego typu odpady należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK), po uprzednim wypełnieniu oświadczenia i dostarczeniu go do Urzędu Gminy Brwinów, który wyda stosowne  zaświadczenie ważne 2 tygodnie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Brwinów zlokalizowany jest w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38 i obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

PSZOK dla mieszkańców Gminy Brwinów czynny
jest 3 razy w tygodniu:

  • wtorek 08:00-13:00
  • środa 16:00-20:00
  • piątek 16:00-20:00

 

Dokumenty powiązane:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów

Regulamin PSZOK