Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie poszukuje firm świadczących usługi w zakresie:

  1. Sprzątania klatek schodowych (28 klatek schodowych; każda klatka minimum 1 raz w tygodniu),
  2. Pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawników, grabienie liści, nasadzanie i przesadzanie roślin, dbanie o otoczenie budynków),
  3. Odśnieżanie terenów Spółdzielni.

Dopuszczamy oferty na wszystkie zadania oraz wybrane. Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 września 2021 r. na adresy e-mail: administracja@smosiedle.pl, zarzad@smosiedle.pl lub składać bezpośrednio w Spółdzielni albo wysłać pocztą (ul. Tadeusza Kościuszki 1G, 05-840 Brwinów).