Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie zawarła umowę z bankiem BNP Paribas na prowadzenie rachunku bankowego. Podjęcie współpracy z nowym bankiem wynika z lepszej oferty m. in. w obszarze opłat za przelewy.

Jednocześnie postanowiliśmy skorzystać z opcji tzw. płatności masowych. Oznacza to, że każdy lokal mieszkalny, garaż, miejsce parkingowe będzie miało swój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania opłat. Po naszej stronie usprawni to proces księgowania wpłat. Opłaty można regulować przelewem, bądź dokonując wpłaty gotówki – w oddziałach BNP Paribas można dokonać wpłaty bez opłat dodatkowych. Informacje o swoich indywidualnych numerach rachunków otrzymają Państwo na przełomie września i października.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy rachunek w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej pozostaje aktywny, jednakże zachęcamy do dokonywania opłat na swój indywidualny numer rachunku jak tylko Państwo go otrzymają. Do 31 grudnia 2021 r. wpłaty gotówkowe dokonywane w brwinowskim oddziale Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej są objęte prowizją, którą opłaca Spółdzielnia. Zgodnie z zapowiedzią, o której wspomniałem podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 2 września 2021 r. od 1 stycznia 2022 r. chcemy zaprzestać „sponsorowania” prowizji, ponieważ to nie jest tak, że dziś osoby wpłacające gotówkę w BS w Białej Rawskiej nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat – nie ponoszą ich bezpośrednio przy okienku, ale skoro opłaca je Spółdzielnia, to zarówno oni, jak i pozostali mieszkańcy te należności opłacają. Stąd sprawiedliwszym będzie system, w którym decydujący się na wpłaty gotówkowe (których jest coraz mniej – większość dokonuje opłat przelewami) sami ponoszą koszty prowizji dla banku. Jednocześnie będzie działać to motywująco, aby korzystać z usprawniających proces księgowania indywidualnych numerów rachunków, a nie jednego numeru rachunku głównego.

Jednocześnie informujemy, że na rynku jest wiele ofert banków, pozwalających na prowadzenie rachunku dla osób fizycznych nieodpłatnie, a także nieodpłatne przelewy i zlecenia stałe. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w założeniu rachunku, ustanowienia zlecenia stałego (przelew na rzecz spółdzielni wyznaczonego dnia miesiąca będzie się automatycznie dokonywał) prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni – pomożemy.

Pozostałe informacje o opłatach oraz dane kontaktowe do działu księgowości Spółdzielni znajdują się na stronie https://smosiedle.pl/dla-interesantow/czynsze-rozliczenia-i-ksiegowosc/

 

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Panicz

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie