Zarząd Spółdzielni skierował do Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Brwinów zapytanie kiedy kolorystyka pojemników w altanach śmietnikowych zostanie dostosowana do obowiązującej powszechnie, celem ułatwienia segregacji odpadów. Ponadto zapytaliśmy o opłaty za wywóz odpadów – czy planowane są podwyżki oraz poprosiliśmy o umycie pojemników na śmieci. Pod linkiem ZGK.3135.5.129.2021.AL odpowiedź od Gminy Brwinów.