Autor SM Osiedle

Odpowiedź Gminy Brwinów w sprawach pojemników na odpady

Zarząd Spółdzielni skierował do Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Brwinów zapytanie kiedy kolorystyka pojemników w altanach śmietnikowych zostanie dostosowana do obowiązującej powszechnie, celem ułatwienia segregacji odpadów. Ponadto zapytaliśmy o opłaty za wywóz odpadów – czy…

Autor SM Osiedle

Pismo w sprawie topoli

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie skierował pismo do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brwinów w sprawie topoli przy bloku nr 9 (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 9).       Odpowiedź Gminy Brwinów