W dniu 21 października 2021 r. do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie wpłynęły dwa wnioski: anonimowy o zlikwidowanie ławki przy trzepaku w pobliżu bloku nr 9 oraz podpisany przez 10 mieszkańców bloku nr 9 o umycie ściany szczytowej budynku.

Ławki osiedlowe to proste konstrukcje, a wzbudzające dużo emocji. Z jednej strony stanowią one pokusę do gromadzenia się grup młodzieży spożywających alkohol, a z drugiej strony na naszym osiedlu miesza wielu starszych mieszkańców, dla których ławki to możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a czasami wręcz możliwość pójścia na krótki spacer od ławki do ławki, gdy zdrowie nie pozwala na więcej. Obecnie na naszym osiedlu jest w miarę optymalna ilość ławek i taka powinna pozostać.

Odnośnie mycia elewacji bloków prawdą jest, że zgłosiła się do Spółdzielni firma, która zaprezentowała jakie są możliwości umycia. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to usługa bezpłatna, tylko koszty poniosą wszyscy mieszkańcy. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest dbać nie tylko o stan technicznych budynków oraz ich estetykę, ale również o płynność finansową Spółdzielni. Prowadzone w 2021 roku prace remontowe w bloku nr 9 były znacznym obciążeniem finansowym, dziś mamy tez perspektywę nadchodzącej zimy i rachunków za gaz. Ponadto jesienna aura raczej nie sprzyja takim pracom, stąd wiosną, jeżeli koszty mycia elewacji nie tylko bloku 9, ale również m.in. bloków 2 oraz 22 nie będą zagrażały płynności finansowej Spółdzielni, to sukcesywnie będziemy elewacje czyścić.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców do składania pomysłów na zagospodarowanie ścian szczytowych – może mural, albo wynajęcie pod reklamę?