W ostatnich dniach do Spółdzielni docierały informacje o gromadzeniu się na osiedlu grup osób spożywających alkohol oraz dewastujących mienie. Informujemy, że właściwymi organami, do których należy zgłaszać incydenty, wykroczenia i przestępstwa są Policja oraz Straż Miejska.

Dlaczego warto zgłaszać czyny zabronione? Ponieważ odpowiednie służby mogą zareagować, a ponadto prowadzą statystki zdarzeń i zgłoszeń. Jeżeli z naszego osiedla będą zgłoszenia: chuligańskich wybryków, nieprawidłowego parkowania pojazdów, dewastacji czy kradzieży, to służby będą musiały prewencyjnie częściej pojawiać się na naszym osiedlu. Brak zgłoszeń, bądź jak jest ich niewiele mogą oznaczać, że nasze osiedle jest względnie bezpieczne i nie ma potrzeby go patrolować.

 

Gdzie zgłaszać zagrożenia oraz incydenty?

Numer alarmowy 112 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie dzwoniąc pod ten numer połączymy się z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego Województwa Mazowieckiego, który wprowadzi zgłoszenie do systemu informatycznego powiadamiając tym samym odpowiednie służby (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna).

Dzwoniąc na 997 połączymy się również z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego Województwa Mazowieckiego.

Dzwoniąc na numer 47 72 46 213 połączymy się z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, który nadzoruje aktualną pracę policjantów w całym powiecie (w tym również w Brwinowie) i dysponuje załogi patrolowe do zdarzeń.

Dzwoniąc na numer 47 72 46 775 połączymy się z Dyżurnym Komisariatu Policji w Brwinowie. Należy wziąć pod uwagę, że jest to jednostka podległa Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie i nie dysponuje obecnie własnymi załogami patrolowymi.

Dzwoniąc na numery: 986, 22 738 26 16, 22 738 25 97 lub 606 695 024 połączymy się ze Strażą Miejską w Brwinowie.

Dzwoniąc na numery: 600 997 480 połączymy się w godzinach służby z sierż. szt. Marcinem Furmanem, który jest dzielnicowym naszego rejonu.

 

Niezależnie od powyższych warto też zapoznać się na nanosić incydenty na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zgłaszane tam w poszczególnych kategoriach sytuacje są weryfikowane przez Policję, która jeżeli zgłoszeń jest dużo i się potwierdzają musi podjąć działania zmierzające do wyeliminowania negatywnych zjawisk. Poniżej kategorie, w których można zgłaszać zagrożenia bezpieczeństwa:

 

Co robi Spółdzielnia? Choć nie ma fizycznych i prawnych środków do reagowania bezpośrednio na czyny zabronione, to wykorzystuje dostępne technologie, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Poza istniejącym od kilku miesięcy systemem monitoringu wizyjnego na osiedlu warto dbać o inne ważne elementy wspólnego bezpieczeństwa jak:

  • zamykanie drzwi wejściowych do budynków (dlatego mamy domofony),
  • zamykanie drwi do piwnic na klucz (tak wejść do piwnic jak i własnych piwnic i wspólnych pomieszczeń w piwnicach),
  • zamykanie drzwi do mieszkań, najlepiej na dwa solidne zamki.

Zaznaczamy też, że zgodnie z przepisami prawa nagrania z monitoringu udostępniane są uprawnionym organom na ich pisemny wniosek, tj. jeżeli materiał może być dowodem w sytuacji, którą Państwo zauważyli, bądź wskazać np. sprawcę kradzieży, to sprawę należy najpierw zgłosić na Policję i zgłaszając wspomnieć, że na osiedlu jest monitoring wizyjny. Wówczas gdy Policja wystąpi do nas o udostępnienie materiału do konkretnej sprawy, to go przekazemy.