Na stronie Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie opublikowano informację o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Brwinów na okres 3 lat. Przypominamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” pobiera za dostarczenie zimnej wody, ścieki oraz odbiór śmieci opłaty wynikające z uchwał Rady Gminy Brwinów i nie ma na nie wpływu.