Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Brwinowie

poszukuje osoby na stanowisko

HYDRAULIK

 

 

Zakres obowiązków:

  • nadzór nad hydrowęzłami, siecią wodociągową, kanalizacyjną oraz ciepłowniczą
  • wymiana wodomierzy, zaworów, elementów sieci
  • realizacja zadań wskazanych przez kierownika spółdzielni lub zarząd spółdzielni
  • naprawa usterek zgłoszonych przez mieszkańców
  • współpraca z innymi pracownikami spółdzielni w realizacji ich zadań
  • współpraca z konserwatorem kotłowni oraz firmami realizującymi przeglądy

 

 

Oczekiwania

  • posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania pracy
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  • dyspozycyjność – gotowość do obierania połączeń telefonicznych z informacjami o awariach poza godzinami pracy i zabezpieczeniu miejsca awarii
  • mile widziane dodatkowe uprawnienia: elektryczne, ogólnobudowlane

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie e-mailem lub złożenie w biurze Spółdzielni CV

zarzad@smosiedle.pl

ul. Tadeusza Kościuszki 1 G, 05-840  Brwinów

 

 

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” z siedzibą w Brwinowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1G, 05-840 Brwinów. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@smosiedle.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.