Kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy sondaż wśród mieszkańców bloków: 7, 9, 10, 11, 12, 13 w sprawie dobudowania balkonów. W tych blokach znajduje się łącznie 255 lokali, z czego wstępnie chęć dobudowania balkonu zadeklarowały jedynie 52 lokale, co stanowi 20,39%. Natomiast 3 lokale wyraziły zdecydowany sprzeciw tym planom, co stanowi 1,18%. W poszczególnych blokach przedstawia się to następująco:

  • w bloku 7 zadeklarowały chęć dobudowania balkonu 2 lokale z 15, co stanowi 13,33%,
  • w bloku 9 zadeklarowało chęć dobudowania balkonu 19 lokali z 80, co stanowi 23,75%,
  • w bloku 10 zadeklarowały chęć dobudowania balkonu 2 lokale z 20, co stanowi 10,00%,
  • w bloku 11 zadeklarowało chęć dobudowania balkonu 16 lokali z 60, co stanowi 26,67%,
  • w bloku 12 zadeklarowało chęć dobudowania balkonu 9 lokali z 60, co stanowi 15,00%,
  • w bloku 13 zadeklarowały chęć dobudowania balkonu 4 lokale z 20, co stanowi 20,00%.

Ponieważ łatwiej jest dobudować balkony w blokach: 9, 11 oraz 12 (przygotowane okna balkonowe) sprawdziliśmy czy w którymś z tych bloków cały pion (5 lokali) zadeklarował chęć zainwestowania w dobudowanie balkonów. Niestety, w żadnym z bloków nie ma całego pionu chętnych. Najwięcej lokali to 3 z 5 w pionie i takie są:

  • 2 piony w bloku 11,
  • 1 pion w bloku 9,
  • 1 pion w bloku 12.

 

Podsumowujący wyniki przeprowadzonego sondażu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie nie widzi możliwości realizacji inwestycji polegającej na dobudowaniu balkonów w najbliższym czasie ze względu na zbyt małą ilość chętnych lokali – ogółem 20,39%, a w „najbardziej chętnym bloku” 26,67% Ponadto w przypadku bloków: 9, 11 oraz 12, w których każdy pion liczy po 5 lokali tylko w łącznie 4 pionach są 3 lokale z 5 chętne na dobudowanie balkonów. Zaś w 13 pionach żaden z lokali nie zadeklarował wstępnie chęci dobudowania balkonu. Pionów zaś mamy 40, co oznacza, że aż 32,50% pionów w blokach: 9, 11 oraz 12 nie chce balkonów.

Oczywiście nie oznacza to decyzji negatywnej na zawsze, do tematu możemy wrócić w każdej chwili, jeżeli będą chętni, np. w którymś z bloków cały pion zdecyduje się na dobudowanie balkonów.