W związku z Rezygnacją Pana Remigiusza Pustkowskiego z funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie Rada Nadzorcza oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Lwowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni. Jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął dotychczasowy zastępca Pan Łukasz Głowacki.