W ostatnich dniach marca 2022 r. otrzymali Państwo informacje o zmianach stawek opłat za lokale od dnia 1 lipca 2022 r. Zmienia się tylko jedna ze stawek, a mianowicie za sprzątanie klatek schodowych – z 14,00 zł na 16,00 zł. Pozostałe stawki opłat pozostają bez zmian. Zmiana wynika ze wzrostu cen środków czystości oraz wzrostu płacy minimalnej i przeciętnej, co przyczyniło się do podniesienia ceny przez firmę świadczącą usługę sprzątania klatek schodowych. Jednocześnie Spółdzielnia nie chce pogarszać jakości usług, co ewentualnie mogło pozwolić utrzymać dotychczasowe stawki.

Pomimo wysokiego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opłaty za lokale kształtują się na zbliżonym poziomie, od 1 stycznia 2022 r. podnieśliśmy po 5 latach odpis na fundusz remontowy z 2,00 zł na 2,30 zł przy jednoczesnym obniżeniu stawki eksploatacyjnej (dla większości lokali o 0,15 zł). Więcej informacji o tamtej zmianie opłat znajduje się tutaj.

Jednocześnie należy podkreślić, że dzięki  ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu nie musimy zmieniać opłat za centralne ogrzewanie, ponieważ przez cały 2022 r. będziemy płacić za paliwo gazowe w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozliczenie nastąpi na początku 2023 r., a ewentualne nadpłaty, bądź niedopłaty będą zależały od pogody, która wpływa na długość sezonu grzewczego oraz spalanie paliwa gazowego. Więcej informacji o rozliczeniu gospodarki cieplnej za 2021 r. znajduje się tutaj.