Informacje przekazywane przez pracowników firmy odbierającej odpady, jak również nasze obserwacje wykazują, że najprawdopodobniej opłaty za odbiór odpadów od naszych mieszkańców zostaną potrojone, tj. zamiast 11 zł na 1 m3 pobranej wody opłata wzrośnie do 33 zł! Oznacza to, że lokal który pobiera miesięcznie przykładowo 9 m3 wody zamiast 99 zł będzie musiał zapłacić aż 297 zł za wywóz odpadów.

Powodem jest niestosowanie się do zasad segregacji odpadów obowiązujących w Gminie Brwinów. W altanach śmietnikowych znajdują się pojemniki w różnych kolorach i każdy pojemnik przeznaczony jest na inne odpady. Niestety, często odpady wrzucane są byle gdzie, do najbliższego pojemnika (już przepełnionego, jak obok stoją dwa puste), albo co gorze zostawiane pod altaną śmietnikową czy wieszane na pojemnikach albo rozrzucane między pojemnikami.

Więcej informacji znajduje się na stronie Gminy Brwinów oraz w języku ukraińskim.