Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy Brwinów zasadnicze prace remontowe na ulicy Tadeusza Kościuszki zostały zakończone oraz została wprowadzona docelowa organizacja ruchu, zbliżona do tej sprzed remontu. Od wysokości bloku 4 jest to droga jednokierunkowa (ruch odbywa się do ulicy Józefa Kraszewskiego). Wzdłuż ulicy, na wysokości bloków 4-6 znajdują się miejsca postojowe równoległe, a od parkingu zamkniętego aż do budynku biura Spółdzielni są miejsca postojowe ukośne, których jest więcej niż przed remontem. Prosimy mieć na uwadze aby nie blokować wjazdów, a między nową kotłownią, a blokiem 7 zostawiać przestrzeń dla manewrów samochodu wywożącego odpady.